Asociaţia Culturală Arkadia are ca obiective principale iniţierea, derularea şi promovarea unor proiecte ce vizează sfera culturală, artistică şi ştiinţifică, cu scopul de a atrage atenţia asupra valorilor realizate cu seriozitate şi pasiune. În funcţie de sfera vizată, Arkadia îşi propune să urmărească următoarele obiective specifice:

  • • Identificarea şi încurajarea tinerilor artişti şi a exprimării lor, indiferent de tipul de artă;
    • Inițierea şi derularea activităţilor legate de promovarea valorilor artistice;
    • Oferirea unui cadru potrivit exprimării creativităţii;
    • Promovarea creaţiilor artistice;
    • Creşterea interesului publicului pentru arta tinerei generaţii;
    • Îmbunătăţirea imaginii tinerilor artişti în societate.

  • • Iniţierea de activități din domeniul arheologiei, realizate într-un cadru adaptat    situaţiilor din teren, la nivel teoretic şi practic;
    • Publicarea şi promovarea contextelor arheologice atât în mediul ştiinţific, cât şi  publicului larg;
    • Familiarizarea publicului larg cu modul în care se desfăşoară cercetările arheologice;
    • Încurajarea pluridisciplinarităţii în modurile de abordare;
    • Acordarea de consultanţă în scopul ridicării gradului de profesionalism şi competenţă   al tinerilor debutanţi, precum şi sprijinirea acestora pentru afirmarea în domeniu;
    • Creşterea interesului pentru arheologie şi pentru potenţialul său informativ.

  • • Promovarea fimului ca formă de manifestare artistică într-un cadru inedit;
    • Încurajarea şi familiarizarea publicului larg cu filmele de tip scurt-metraj;
    • Crearea unui mediu cultural-artistic adresat publicului larg, într-un spaţiu inedit;
    • Favorizarea dialogului intercultural şi a schimbului de experienţă (festivalul este   totodată şi gazda unei expoziţii  de fotografie şi a lucrărilor tinerilor artişti).

Pe lângă proiectele principale desfăşurate sau în curs de desfăşurare, Arkadia este deschisă şi la dezvoltarea altor activităţi care au ca scop promovarea culturii şi artei.