Parcul Arheologic

Asociația Culturală Arkadia, în colaborare cu Muzeul Județean Buzău, își propune realizarea unui parc arheologic, asemănător unui muzeu al satului preistoric. Acesta va fi împărțit pe epoci: neolitic, bronz, fier și va surprinde diferite tipuri de construcții, obiecte și activități, specifice fiecărei epoci. Practic, Parcul Arheologic Cârlomanești va cuprinde trei tipuri de așezări, în care vor fi surprinse cât mai multe detalii și aspecte particulare fiecărei epoci.
Istoricul proiectului începe în vara anului 2013, când Muzeul Județean Buzău a achiziționat un teren cu suprafața de cinci mii de metri pătrați, la baza sitului arheologic Cârlomănești, cu scopul de a-l valorifica prin realizarea unui muzeu in aer liber.
În primăvara anului 2014, Asociația Culturală Arkadia a încheiat un parteneriat cu Muzeul Județean Buzău prin care se angajează să susțină acest proiect, atât prin participare directă (doi dintre membrii asociației au studii de specialitate), cât și prin sprijin financiar.

Prima etapă a proiectului s-a desfășurat în vara și toamna anului 2014, când prima clădire din viitorul ansamblu muzeal a fost construită. Rezultatele acestei prime etape au fost prezentate publicului în cadrul evenimentului Parcul Arheologic Cârlomănești – incursiune în trecut.
Următoarea etapă se va desfășura pe aproape întreaga durată a anului 2015, când sunt programate diverse activități specifice: construcția unui bordei specific epocii fierului; reconstituirea unor elemente specifice așezărilor preistorice (cuptor de ars ceramică, cuptor menajer, război de țesut); reproducerea unor artefacte (vase ceramice, statuete, fusaiole, piese de metal); organizarea unor workshop-uri dedicate elevilor.

  • Valorificarea muzeala a informației arheologice obținute de-a lungul campaniilor de cercetare arheologică;
  • Organizarea unor expoziții temporare care au menirea de a prezenta publicului o parte a patrimoniului areheologic ce nu se regăsește în expozițiile permanente;
  • Creșterea numărului de vizitatori ai Muzeului Județean Buzău;

  • Testarea unor ipoteze și interpretări lansate în literatura de specialitate, aducând argumente concrete și exemple reale privind tehnicile de construcție și activitățile desfășurate în acea perioadă;
  • Publicarea rezultatelor obținute în reviste de specialitate;
  • Organizarea unor conferințe de specialitate având ca temă arheologia experimentală;

  • Promovarea satului Cârlomănești, prin introducerea acestuia în circuitul turistic național și internațional;
  • Crearea unor locuri de muncă (permanente/ sezoniere) pentru membrii comunității;

  • Organizarea unor workshop-uri și laboratoare de arheologie, în care persoanele de toate vârstele vor putea învăța să lucreze cu lutul, să macine grânele, să aprindă focul, să tragă cu arcul, să construiască instrumente muzicale, să utilizeze războiul de țesut, să prelucreze metalul, să gătească, să ajute la ridicarea unor construcții, așa cum o făceau membrii unei comunități preistorice;
  • Organizarea unui laborator de arheologie care să simuleze condițiile unei cercetări sistematice, arătând astfel pașii pe care un arheolog îi urmează atunci când descoperă un obiect ;
  • Organizarea unor stagii de practică pentru studenții facultăților de istorie din România;
  • Organizarea unor colaborări, schimburi de experiență și stagii de practică cu studenți și profesori ai facultăților de arheologie din Europa.

Clădirea aleasă pentru reconstrucție este una reprezentativă arhitecturii domestice a celei de-a doua epoci a fierului. Aceasta va putea aduce o imagine cât mai apropiată de realitatea spațiului domestic specific epocii. Este vorba de o locuință unicamerală, de mici dimensiuni, având o amprentă la sol de 4x3m, cu o structură de lemn neprelucat, cu pereții realizați din lut lipit, pe o împletitură de nuiele și acoperișul învelit cu stuf.

Resturile acestei locuințe au fost cercetate în timpul campaniilor arheologice intreprinse pe șantierul arheologic Târcov (jud.Buzău).

 

Pe 27 septembrie 2014, Asociația Culturală Arkadia, împreună cu Muzeul Județean Buzău, a organizat evenimentul Ziua Porților Deschise la Parcul Arheologic Cârlomănești.

Acest eveniment a facilitat comunicarea dintre public și arheologi, promovând tehnicile și metodele specifice acestei științe prin intermediul unor imagini sugestive, activități de teren și prezentări ale membrilor echipei de cercetare. Pentru a face accesibilă înțelegerea modului de lucru pe un șantier arheologic, au fost realizate work-shopuri, expoziții și prezentări adresate elevilor de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Buzău, Școala Generală nr. 7 din Buzău și de la Școala din Vernești, precum și tuturor vizitatorilor sitului.

Workshopul Arheolog pentru o zi i-a provocat pe elevii participanți la efectuarea unei săpături conform tehnicilor și metodelor din arheologie, la prelucrarea ulterioară a materialelor și emiterea unor concluzii referitoare la modul de viață din trecut. Publicului i-au fost prezentate detalii privind situl arheologic de la Cârlomănești, modul de cercetare al acestuia și concluziile la care arheologii au ajuns în stadiul actual al investigațiilor, săpături mai vechi exemplificate prin expoziția de fotografie, precum și expunerea câtorva obiecte de patrimoniu recent descoperite. Cu această ocazie a fost prezentată publicului și locuința dacică recent finalizată.